Byhusene Margretheholm

Information om G/F Byhusene Margretheholm

Velkommen til Margretheholm. Her finder du praktisk information om G/F Byhusene Margretheholm. Vi har forsøgt at samle det hele i et dokument, men har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i det nedenstående, så skriv til bestyrelsen på bestyrelsens mailadresse (bestyrelsenmargretheholmen@gmail.com) eller til alle beboerne i byhusene på vores velfungerende Facebook videndelinggruppe: ”Byhusene Margretheholm” (https://www.facebook.com/groups/margretheholm/).
---

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen byhusene Margretheholm består af byhusene på Luftmarinegade.

OpenStreetMap

Grundejerforeningen er medlem af den overordnede grundejerforening, der også tæller Udsigten, de øvrige byhuse på Margretheholm og de tilhørende fællesarealer.

---

Bestyrelsen

Kontaktinfo

Bestyrelsen opretter nyheder og informerer beboernegennem Probo. Vi anbefaler, at du opretter dig som bruger på probo. Her får du adgang til beboer-information, booking af fællesartikler samt mulighed for at modtage nyhedsbreve fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder

Ønsker du et bestemt emne behandlet på et bestyrelsesmøde, bedes du sende en skriftlig henvendelse til bestyrelsen på bestyrelsenmargretheholmen@gmail.com. Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor vi vil behandle disse henvendelser. Bestyrelsen holder sommerferie fra medio juni til medio august.

Administrator

Vores Administrator er Advodan Helsingør.

Dokumenter

Relevante dokumenter vedrørende Grundejerforeningen Margretheholm Byhusene findes på Probo. Man skal være oprettet som bruger – og beboer i et af byhusene for at få adgang til alle dokumenterne.

---

Udvalg

På generalforsamlingen 2017 blev der nedsat en række udvalg/arbejdsgrupper:

Affaldsudvalg

Udvalget er ansvarlig for kontakten til renovatør og kommune. Udvalget tildeles ikke budget.

Haveudvalg

Udvalget er ansvarlig for køkkenhaven, regnvandstønderne og for at udvikle en strategi for hele områdets forskønnelse. Denne udvikling løses i fællesskab med fællesarealudvalget. Udviklingen af områdets forskønnelse skal baseres på den haveplan, som er udarbejdet af Vandkunstens landskabsarkitekt der indeholder de oprindelige tanker om plantevalg og plan for området. Herudover skal udviklingen tage hensyn til beboerønsker. Udvalget tildeles et budget på 10.000,-

Festudvalg

Vi holder fastelavn og Skt. Hans samt fællesspisning i forbindelse med arbejdsdage og andre fællesarrangementer. Datoer annonceres på Facebook. Udvalget tildeles et budget på 2.500,-.

Trafikudvalg

Udvalget arbejder videre på trafikgruppens gode arbejde og sikrer at vi også fremadrettet får gode trafikale forhold i området. Udvalget fortsætter med at forhandle med Københavns kommune om parkeringspladser, tilkørselsforhold og omlægning af busrute 9a (er lykkedes!) og 40. Udvalget tildeles ikke budget.

Trampolinudvalg

Udvalget er ansvarlig for sikkerhedstjek af trampolinen og for at nedtage/stormsikre i forbindelse med ekstreme vejrforhold. Udvalget tildeles ikke budget.

---

Facebook

Vi har en lukket Facebookgruppe, der kun er for beboere. Du kan melde dig ind, når du er beboer i ét af byhusene på Margretheholm.  Er du ikke på Facebook, vil vi foreslå dig at oprette en hustandsprofil til formålet. Gruppen er generelt tænkt som en vidensdelingsplatform. Vi træffer ikke beslutninger på denne gruppe. Du finder gruppen på dette link: https://www.facebook.com/groups/margretheholm/ eller ved at søge efter:  ”Byhusene Margretheholm” på facebook. På gruppen kan du f.eks. efterlyse mistede og fundne ejendele.

Og der findes også en gruppe dedikeret til Køb, salg og bytte på Margretheholm – dette er en gruppe for alle vores naboer på Margretheholm som ikke er begrænset til vores ejerforening.

Andre facebookgrupper i området, der kan være interessante:  Beboere på Margretheholm/Nabohjælp på Margretheholm, Christianshavn Bytte,Sælge Og Købe

---

Fællesartikler

I foreningen har vi anskaffet os nedenstående løse og faste fællesartikler mm:

• Børnekøkkenhave (ved hegnet ned til havnen)

• Bålplads (ved åen)

• Fælles legetøj, der findes i cykelskuret ved trampolinen.

• Tre trampoliner (fælles overordnet grundejerforening)*

• Fodboldmål

• 2 Partytelte til afbenyttelse for beboerne.

• Bordebænkesæt

• 2 wienerbordebænkesæt (sammenklappelige)

• Haveredskaber, haveslanger samt græsslåmaskiner som findes i cykelskuret ved trampolinen og i et af de orange skure ved storskraldeskuret.

Teltene og bordebænkesættene kan reserveres på Probo

*Al færdsel på, under og omkring trampolinen er på eget ansvar. Der må kun hoppe et barn ad gangen. Børn under 6 år må kun færdes på trampolinen i selskab med en voksen. Vi har et trampolinudvalg, der sørger for vedligeholdelse af trampolinen.

Barriere ved stien ud til det store grønne areal

Der er sat en barriere op, så biler ikke bruger stien ud til det store grønne areal. Formanden har en nøgle til at låse barrieren op. Den kan lånes undtagelsesvist.

Arbejdsdag:

Vi holder arbejdsdag et par gange årligt, andre fælles arrangementer og Sct. Hans med fællesspisning. Vi har et festudvalg, der arrangerer dette.

Datoer annonceres på Facebook.

Hvem rydder sneen og slår græsset?

Vi har hyret et firma til at stå for græsslåning og snerydning på stierne.

---

Affald og sortering

Info om affaldsortering i København: http://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-villa-eller-raekkehus

De orange affaldsskure er placeret langs karréen på Luftmarinegade overfor nr. 40 (A) og på Villadsens Plads/Luftmarinegade nr. 2 (B).

skrald

Der er hængelåse på dørene for at sikre orden i skurene.

Affaldsordningerne består af 7 kildesorteringer + storskrald.

Affald – dagrenovation

Skurene på Luftmarinegade og på Villadsens Plads indeholder begge dagrenovation i den ene halvdel.

Containerne tømmes 2 x ugentlig, tirsdag og fredag.

Det er vigtigt, at vi udnytter kapaciteten og fordeler vores affald til alle beholderne. D.v.s. er containeren fyldt til kanten, så benyt den ved siden af.

Kildesortering

Endvidere indeholder affaldskurene containere til:

Papir

Tømmes hver 2. torsdag.

Pap

Tømmes hver 2. fredag.

Fold og/eller skær papkasserne op, så fylder de mindre og der kan være mere i containerne. Papcontainerne er udelukkende til rent pap. Pizzabakkerog andet pap som har været i direkte kontakt med mad, eller er vådt, puttes i dagrenovationscontainerne. Desuden er det vigtigt at tømme papkasserne for flamingo, plastik, aviser og andet ”ikke-pap”.

Glas – og flaskebeholder

Der bliver bestilt tømning af affaldsudvalget når glascontaineren er fyldt op. Hvis hullet i beholderen er stoppet, så prøv eventuelt at benytte hullet på den anden side af beholderen. Der må ikke stilles flasker ved siden af, da disse ikke bliver fjernet af renovatøren.

Elektronik

Småt elektronik afleveres her. Større apparater stilles til storskrald. 

Ledninger/kabler og alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller. fx computere, stereoanlæg, mikrobølgeovne, mobiltelefoner eller batteridrevet legetøj.

Batterier

Tømmes efter behov.

Plast

Både hård og blød plast (1. maj 2017: nyt at blød plast sorteres sammen med hård plast).

Alt skal være fri for madrester.

Metal

F.eks. gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, dele fra cykler etc.

Storskrald  – kun ved Luftmarinegade nr. 40 [A]

I den anden halvdel af skuret ved Luftmarinegade 40 (placering [A] på kortet ovenfor) er der storskrald.

Vores storskrald afhentes hver måned. Privat byggeaffald må ikke være over 1 m. langt og skal kunne håndteres af én mand. Møbler eller andet som er i fin stand kan køres på Genbrugsstationen, hvor der er en byttecentral.

Der er opstillet 2 beholdere til mindre stykker storskrald, det giver en bedre orden i skuret.  Husk at pap – uanset størrelsen – er ikke storskrald.

Vi betragter alt hvad der er sat til Storskrald, som bytte/genbrug – også cykler.

Affaldsudvalget

På generalforsamlingen 2014 blev det vedtaget at oprette et affaldsudvalg. Læs mere om det her: https://luftmarinegade.dk/__bestyrelse/.

---

GDPR

Oplysninger om behandling af persondata:

Ved oprettelse som bruger på hjemmesiden, beder vi om følgende brugeroplysninger:

  • brugernavn
  • fornavn
  • email
  • husnummer

Vi bruger disse persondata til at kontakte beboere i forbindelse med bookinger i bookingmodulet og til at udsende nyhedsbreve, hvis dette ikke er afmeldt. Persondata vil ikke blive brugt til andet end dette og bliver ikke delt med andre parter.

Husnummeret benyttes til at verificere, at brugeren ved oprettelse er beboer i ejerforeningen og til at identificere fraflyttede beboere.

Enhver bruger, kan til enhver tid, sende mail til webstedets administrator: admin@luftmarinegade.dk, og bede om at blive slettet. Al persondata for den pågældende beboer vil blive slettet.

Ved fraflytning vil brugeren senest blive slettet ved den årlige gennemgang af vores liste over brugere.

---

Ændring på husene

I tidens løb er der på generalforsamlingerne vedtaget en række ændringer, som må foretages på husene. Her er en opsamling på de beslutninger der er truffet. Under dokumenter findes materialet fra de enkelte generalforsamlinger med en nærmere beskrivelse af beslutningen

2014
  • Vindue i facaden
  • Vindfang
2015
  • Etablering af tagterrasser (kræver byggetilladelse hos Københavns Kommune) Opdatering: Afvist af kommunen.
2016
  • Vindue i gavlhus
2017
  • Tilladelse til udskiftning af postkasse
  • Vinduesparti i forlængelse af hoveddør

Oplysninger

Du er velkommen til at komme med forslag, hvis du har nogle ideer eller information, som du mener bør inkluderes på denne side.

Alle gode initiativer til fælles gavn er velkomne på Margretheholm, skriv gerne på et indlæ på Facebook eller send en mail til bestyrelsen: bestyrelsenmargretheholmen@gmail.com, hvis du har en idé.

Med venlig hilsen

Naboerne og bestyrelsen på Margretheholm.